Mirosław Salwowski
msza.net
Czy publiczna nagość jest relatywna? 8.08.2014

Bardzo popularną koncepcją (także w środowiskach katolickich) jest teza, wedle której negatywną bądź pozytywną (względnie neutralną) wartość moralną publicznej nagości (lub półnagości) nadają okoliczności kulturowe (i w domyśle warunki klimatyczne) nie zaś naturalny porządek. Innymi słowy, publiczne chodzenie nago bądź półnago może być moralnie złe czy podejrzane w tych kulturach, gdzie ukształtował się system seksualnych skojarzeń z tym związanych. Jednak istnieją pewne kultury i kraje, gdzie (rzekomo) owa nagość nie jest związana z takim bagażem erotycznych konotacji, a więc tam jest ona moralnie w porządku.

Problem w takiej koncepcji moralnej przystojności publicznej nagości jest jednak taki, że nie ma ona żadnych podstaw w Piśmie świętym i Tradycji Kościoła. Przed grzechem pierworodnym, owszem nasi pierwsi rodzice chodzili nago, nie wstydząc się tego i zachowując przy tym bezgrzeszność, ale radykalnie zmieniło się po tym, jak przekroczyli oni Boży zakaz jedzenia zakazanego owocu. Jednak po tym smutnym wydarzeniu, jak czytamy w Biblii, oni poznali, że są nadzy, zawstydzili się tym i próbowali się przysłonić (Rodzaju 3, 7). Następnie sam Bóg dał i przyodział naszych pierwszych rodzicom w "odzienie ze skór" (Rodzaju 3, 21 - w języku hebrajskim użyty w tym miejscu termin oznacza zaś długie zakrywające większość ciała tuniki). Dalej zaś, gdy czytamy Biblię, zauważamy, że nagość jak najbardziej jest kojarzona z rzeczami złymi, niebezpiecznymi bądź podejrzanymi, a więc np. z grzechem i pokusą (Samuela 11, 3-4; Rodzaju 9, 20 - 21)), diabelskim opętaniem (Łukasza 8, 27), hańbą (Izajasza 20, 4). Pismo święte nakazuje też skromnie, wstydliwie i przyzwoicie się ubierać, a nie "skromnie rozbierać" (Tymoteusza 2, 9-10; 1 Piotra 3, 3-4). Wielowiekowa zaś tak nauka, jak i duszpasterska praktyka Kościoła, polecała ubierać się ludziom niezależnie od tego w jakiej kulturze i klimacie żyli. Widać więc, że nakaz zakrywania swej nagości w miejscach publicznych i skromnego ubierania się, nie jest jakimś kulturowym bagażem, który roztropnie jest w pewnych okolicznościach zachowywać (typu jedzenie nożem i widelcem), ale wynika wprost z objawionej przez Boga i wpisanej w nasze serca naturalnej moralności. Nagość bądź półnagość po prostu ze swej natury niesie za sobą duży potencjał seksualnych skojarzeń i konotacji - to nie jest wytwór tej czy innej kultury.

Także bardziej uważne przyjrzenie się historii kultur i społeczności, w których taka nagość była rozpowszechniona raczej nie potwierdza tezy o "niewinnej publicznej nagości". Trudno bowiem uznać za dowód na taką tezę często mocno rozpowszechnione właśnie w takich społecznościach zwyczaje typu poligamia bądź wypożyczanie swych żon na noc przyjezdnym w ramach okazania im swej serdeczności i gościnności.

Nie ma zatem co się łudzić. O ile skromny strój może przykrywać zepsute serce, o tyle publiczna nagość jak najbardziej jest zewnętrznym objawem wewnętrznego nieuporządkowania w kwestiach seksualnych.

do góry